صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

200 سال پیش حدود 12 روز طول می ­کشید تا یک پیام از شهر «نیویورک» به شهر «لندن» برسد. 150 سال پیش به ...

دکمه‌ی اسنوز. یکی از بهترین اختراعات بشر... تا جاییکه 9 دقیقه بعد آلارم ترسناک، دوباره زنگ می‌خورد. ...

تقریباً 6 میلیارد نفر از 7 میلیارد نفر جمعیت روی کره‌ی زمین، تلفن همراه دارن. این رقم واقعاً تعجب ...