درباره سیب تل

صفحه اصلیدرباره ما

سیب تل

سیب تل، یک بانک ویدیویی به زبان فارسی است که سعی دارد با ارائه ویدیوهای با کیفیت در زمینه خانواده سالم، سبک زندگی سالم، موضوعات عمومی پزشکی و اطلاعات دارویی در حوزه سلامت و زندگی سالم پاسخگوی بخشی از نیاز جامعه باشد.

درباره ما

امکانات ما در سیب تل

خانواده سالم

خانواده سالم

در سرویس سیب تل شما می توانید به جدیدترین و به روزترین ویدیوهای با کیفیت در زمینه خانواده سالم دسترسی داشته باشید.

موضوعات عمومی

موضوعات عمومی

در کنار مشاهده ویدیوهای خانواده سالم، شما می توانید به ویدیوهای موضوعات عمومی نیز دسترسی داشته باشید.

قیمت خودرو

سبک زندگی سالم

در بخش سبک زندگی سالم سیب تل، شما می توانید به آخرین مطالب مربوط به سبک زندگی سالم دسترسی داشته باشید.